PETRA LINDHOLM 

Vattenkonst till Gågatan i Karis

 

 

Gågatan i Karis invigdes för 17 år sedan. Avsikten var att gågatans skulle utrustas med en fontän och en plats har reserverats för den i gatuplanen.

 

Tanken på en fontän aktualiserades på nytt för några år sedan och konstnär Petra Lindholm skissade på uppdrag av tekniska centralen fram förslag till en fontän som fick arbetsnamnet MUSSLAN, som skall symbolisera den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan som finns i Svartån i Karis.

 

En liten inofficiell projektgrupp har sedan hösten 2013 fortsatt med projektet och erhållit av Sparbankstiftelsen i Karis-Pojo ett bidrag för förverkligandet. Tillverkningen av fontänen, som sköts av lokala företag, påbörjades under våren 2014 och nu ett år senare står fontänen färdig.